burnout

По плана за вътре училищната квалификация

„Синдромът Burnout или емоционалното „изгаряне“ – един от рисковете в учителската професия“
автор Дона Андонова – преподавател по дисциплините от културно-образователна област „Философски цикъл“

ЕМОЦИОНАЛНОТО- Dona Andonova