БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА – БАЗАР

На 2 май 2018г, в Музея на фотографията, се организира и проведе благотворителен базар, с цел набиране на средства за подпомагане лечението на четири деца от гр. Казанлък, нуждаещи се от скъпи медикаменти и терапия.

Details