mask2

ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ДО 29 МАРТ 2020г.

Със заповед на министъра на Здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, се преустановяват учебните занятия до 29.03. 2020 г.
При съществуваща възможност се усъществява дистанционна форма на обучение.