На вниманието на пътуващите ученици

До директорите на училищата в община Казанлък Във връзка с прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи при обществените превози, приета с Постановление №163/29.06.2015 г. на Министерския съвет и относно издаване на ученически карти за безплатно пътуване през учебната 2022/2023 г., е необходимо в срок до…

Details