Ние успешно работим по програма „Обучение през целия живот”, секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Коменски” и осъществяваме проекти, финансирани от Европейската комисия и насочени към професионална квалификация на ученици и учители.

europrojectlogo

 

От 2004 година екип от училището с ръководител г-жа Стефка Дамянова успешно работи по Европейски образователни проекти в различни аспекти:

 

  • ученическа мобилност и практика

  • обмяна на опит за педагогически специалисти

  • междуучилищни партньорства с общообразователни и професионални училища

  • онлайн сътрудничество по eTwinning и др.

3108_x1bdz

Стартира проект на МОН „Твоят час“

Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Details
logo sport in kazanlak

Демонстрационно пътуване с каяци и велосипеди

Демотур на язовир Копринка с участниците по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“ финансиран по програма за НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г беше проведено в горещия слънчев съботен ден на 16 април 2016 г.

Details
proekt1

Проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“

Първата информационна среща за представяне на целите и дейностите по проект „Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“ се проведе с учениците от НГПИД „Акад. Д. Узунов“ на 13.10.2015 г.

Details
EU map destinations

Разпространение на резултатите

На 18 юни 2014 год. от 13,30 часа в заседалната зала на НГПИД се проведе среща между участниците в тригодишната работа по проекта „Професионално развитие чрез Мудъл – поглед в миналото, настоящето и бъдещето“ с учители, ученици, служители, родители и други наши фенове.

Details