Ние успешно работим по програма „Обучение през целия живот”, секторни програми „Леонардо да Винчи” и „Коменски” и осъществяваме проекти, финансирани от Европейската комисия и насочени към професионална квалификация на ученици и учители.

europrojectlogo

 

От 2004 година екип от училището с ръководител г-жа Стефка Дамянова успешно работи по Европейски образователни проекти в различни аспекти:

 

  • ученическа мобилност и практика

  • обмяна на опит за педагогически специалисти

  • междуучилищни партньорства с общообразователни и професионални училища

  • онлайн сътрудничество по eTwinning и др.