logo

СВОБОДНИ МЕСТА – ПРИЕМ

НАЦИОНАЛНА    ГИМНАЗИЯ   ПО   ПЛАСТИЧНИ   ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН “АКАДЕМИК ДЕЧКО УЗУНОВ” – ГРАД КАЗАНЛЪК   З  А  П  О  В  Е  Д № 261 / 18.07.2012г.   На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП  и във връзка с чл.7 от Наредба № Н-5 от 08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и във връзка със записал…

Details