Еднократна помощ за записаните в 8ми клас ученици. Информация за родителите.

Инфомация за родителите на деца, записани в първи или осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година  Повече информация можете да намерите ТУК: