img_3373

Успешна да е новата 2016/2017 учебна година!

„Душата ми е палитра…Рисувам с цветовете на моята младост. Пъстротата докосва света.. Осмисля го… Оформя го – карминена страст – истина, бяло-безгрижие, ултрамарин-свобода, жълто- безумие… Дъга от цветове и чувства…

Details

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ ГР. КАЗАНЛЪК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 16, АЛ.2 И 23 ОТ ЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем Помещение до 42 м2 подходящо за продажба на закуски Начална тръжна цена 5,00 лв. на кв.м Тръжните документи се закупуват в канцеларията на училището, всеки работен ден от 29.07.2016 г. до…

Details

burnout

По плана за вътре училищната квалификация

„Синдромът Burnout или емоционалното „изгаряне“ – един от рисковете в учителската професия“
автор Дона Андонова – преподавател по дисциплините от културно-образователна област „Философски цикъл“

ЕМОЦИОНАЛНОТО- Dona Andonova