Основания за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми родители и ученици, Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел III – Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование…Прочетете повече: При…

Details