На вниманието на пътуващите ученици

До директорите на училищата в община Казанлък Във връзка с прилагане на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи при обществените превози, приета с Постановление №163/29.06.2015 г. на Министерския съвет и относно издаване на ученически карти за безплатно пътуване през учебната 2022/2023 г., е необходимо в срок до…

Details

Основания за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Уважаеми родители и ученици, Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел III – Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование…Прочетете повече: При…

Details